Alternativ prismodell - Fast pris per bild

Som jag anger på länken Om mig, så använder jag mig av två prismodeller så att det ska bli så bra och smidigt för er som kund.

Dels använder jag mig av en ganska vanlig prismodell där jag tar betalt per timme. Men sen erbjuder jag även Fast pris per bild, alltså ingen timtaxa. Det som menas med detta är att ni inte betalar något för själva fotograferingen, utan jag tar bara betalt för själva leveransen - alltså bara de faktiska bilder ni vill ha. 

Apelögamodellen

Jag läste först om denna prismodell hos en bildbyrå i södra Sverige, Apelöga, därav namnet.

 

Så här går det till rent praktiskt

 1. Du anlitar mig för att fotografera

 2. Jag planerar, riggar och fotograferar, utan att ni förbinder er till något.

 3. Jag gör ett första urval av bilderna som jag skickar till er.

 4. Ni väljer ut de bilder ni vill ha.

 5. Du betalar ett fast pris per bild.

 

Detta ingår

 • Fotografering

 • Planering

 • Eventuell research av location eller modeller

 • Bildurvalsprocess

 • Grundläggande bildbehandling

 • Anpassning för tex webbsida, Instagram eller LinkedIn

 •  Digital leverans

 • Resekostnad inom Umeå kommun

 • Fri användningsrätt till alla bilder du köper.

Eftersom ni bara betalar för de bilder ni vill använda så vill jag ta så många bra bilder som möjligt, bilder som ni verkligen har nytta av i er verksamhet.

 

Prislista

 • Första bilden: 3 000 kr

 • Följande bilder: 500 - 2000 kr /st

Kostnader kan tillkomma för längre resor, rekvisita och modeller. Priserna variera beroende på uppdragets karaktär.. 

Kontakta mig för en offert!